E-sąd sposób kontaktu9.4 2013

Strona dochodząca swojego roszczenia zawsze kontaktuje się z sądem za pośrednictwem internetu.

Pozwany natomiast, może wysyłać do sądu pisma papierowe tradycyjną pocztą i w takiej formie otrzymywać korespondencję z sądu, jedynie do momentu wniesienia przez siebie w tym postępowaniu pisma drogą internetową.

 

      >>Archiwum Aktualności<<