Alimenty a prawo jazdy9.4 2013

 

Unikając płacenia alimentów można stracic prawo jazdy. Stanie się tak w sytuacji kiedy świadczenie alimentacyjne nie jest spełniane, a osoba uprawniona do ich uzyskania otrzyma je z funduszu alimentacyjnego.

 

Wówczas organ gminnego samorządu (prezydent miasta, wójt, burmistrz) występuje przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu jako wierzyciel i może skierować wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy ww. osoby.

 

 

      >>Archiwum Aktualności<<