Kalkulator odsetkowy

Kalkulator odsetek od zaleglosci podatkowych liczy odsetki od zaleglosci podatkowych na podstawie kwoty zaleglosci, wymaganego oraz faktycznego terminu zaplaty. Kalkulator odsetek uwzglednia soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy.

 

Kalkulator odsetkowy
Wybierz rodzaj zobowiązania:
Termin płatności zobowiązania:
Dzień uregulowania zobowiązania:
Podaj kwotę:

 

UWAGA: Odsetek za zwloke nie nalicza sie, jezeli wysokosc odsetek nie przekracza trzykrotnosci wartosci oplaty dodatkowej pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesylki listowej jako przesylki poleconej (do 31 grudnia 2015 r. obowiazki operatora wyznaczonego pelni Poczta Polska S.A). Obecnie kwota ta wynosi 6,60 zl (tj. 3 x 2,20 zl). Podstawa prawna: art. 54 paragraf 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.)