Odszkodowania komunikacyjne

 

Wypadek komunikacyjny jest zdarzeniem, które miało miejsce zarówno w ruchu lądowy, jak i wodnym czy powietrznym i było spowodowane poprzez naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązującego w tym ruchu, a jego sutkiem są spowodowane nieumyślnie obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwajce dłużej niż 7 dni (tzw. średni wypadek komunikacyjny) lub śmierć albo uszczerbek na zdrowiu (tzw. cięzki wypadek komunikacyjny).

Oferujemy pomoc w uzyskiwaniu odszkodowania komunikacyjnego kierowcom, pasażerom, pieszym, a także osobom, które w wypadkach straciły najbliższych członków rodziny.

Pomożemy również w uzyskiwaniu odszkodowań w postępowaniach, które dotyczą roszczeń za poniesione szkody osobowe objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych.

Przeczytaj uważnie jak postępować zaraz po wypadku!

Informacje zamieszoczne poniżej znacznie ułatwią otrzymanie odszkodowania oraz pozwolą na uzyskanie pełnego zadośćuczynienia w razie wystąpienia szkody / wypadku.

- zadbaj o zabezpieczenie dowodów i informacji dotyczących wypadku i sprawcy. W szczególności nie wahaj się wzywać Policji na miejsce zdarzenia. Znacznie ułatwi to dochodzenie roszczeń i zabezpieczy przed zmianą wyjaśnień składanych na miejscu zdarzenia np. w oświadczeniu przez sprawcę. Zapisuj dane świadków i najlepiej poproś ich o pisemne oświadczenie. Wykonaj zdjęcia np. choćby telefonem komórkowym lub poproś Policję aby takie zdjęcia wykonała. W sytuacjach spornych zwracaj uwagę na wszelkie dostępne środki dowodowe np. monitoring firm czy też miejski.

- zanotuj dane sprawcy, pojazdu oraz jego ubezpieczyciela,