Roszczenia alimentacyjne

 

Obowiązek alimentacyjny zgodnie z treścią art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, to obowiązek dostarczenia środków utrzymania (m.in. ubrania, pożywienie, mieszkanie, opał, leki), a w mierę potrzeby także środków wychowania (m.in. dbałość o rozwój fizyczny i umysłowy oraz stworzenie możliwości zdobycia wykształcenia i zapewnienie dostępu do dóbr kultury), który obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.

Roszczenie alimentacyjne natomiast jest przysługującym uprawnionemu prawu do żądania od osoby zobowiązanej wykonania ciążącego na niej obowiązku alimentacyjnego.

Oferujemy Państwu profesjonalną pomoc w dochodzeniu ww. roszczeń na każdym poziomie zaawansowania sprawy.

- Alimenty na dziecko;

- Alimenty na małżonka;

- Podwyższenia alimentów;

- Obniżenie alimentów;

- Dochodzenie niezaspokojonych potrzeb osoby uprawnionej do alimentów;

- Egzekucja alimentów;

- Stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego;

- Uchylenie wykonalności wyroku alimentacyjnego (uchylenia klauzuli wykonalności);

- odbiór niesłusznie uiszczonych / wyegzekwowanych alimentów;

- alimenty dla kobiety w ciąży;

- pokrycie kosztów porodu i połogu;

- Odbiór wynagrodzenia za pracę przez drugiego małżonka;

- postępowanie ugodowe w sprawie alimentów (mediacje pozasądowe).