Odszkodowania

- Miałaś/eś wypadek będąc pasażerem, pieszym, kierowcą

- Ktoś bliski zmarł wskutek wypadku

- Twój samochód został skradziony lub uszkodzony

- Twoje mienie uległo zniszczeniu

- Nie otrzymałaś/eś należnego odszkodowania

- Ubezpieczyciel zaniżył Ci odszkodowanie

- Czujesz się pokrzywdzona/y decyzją ubezpieczyciela

Zapraszamy do naszej kancelarii

Zapoznamy się ze sprawą . Wynagrodzenie rozliczymy po uzyskaniu odszkodowania.

W Twoim imieniu wystąpimy o:

- Zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia

- Rentę na zwiększone potrzeby, utracone zarobki

- Odszkodowanie za śmierć osoby Ci bliskiej

- Zwrot kosztów pogrzebu, rentę alimentacyjną

- Odszkodowanie za skradziony lub uszkodzony pojazd

- Odszkodowanie za zniszczone mienie

Nie pobieramy zaliczek !
Rozpatrzenie sprawy nic Cię nie kosztuje !
Prowadzimy sprawy polubownie i na drodze sądowej !
Zapewniamy rzetelną obsługę Twojej sprawy !