Porady prawne

porady prawneKancelaria udziela pomocy w sporządzaniu umów, w tym przygotowuje wzorce służące prowadzeniu działalności gospodarczej.

W ramach bieżącej pomocy prawnej Kancelaria udziela porad, konsultacji oraz odpowiedzi na zapytania, a nadto sporządza na piśmie opinie prawne.
obrazek

Z tytułu bieżącej obsługi prawnej Kancelaria pobiera opłaty ryczałtowe: od 50 do 200 złotych za świadczenia w postaci porad i konsultacji; za opinie sporządzane na piśmie - 100 złotych za godzinę pracy.

W przypadku przyjęcia zlecenia polegającego na świadczeniu stałej obsługi prawnej, strony ustalają miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe.

Rozliczenia ryczałtowe nie obejmują zastępstwa w postępowaniach sądowych. W tym wypadku honorarium ustalane jest każdorazowo w umowie z Klientem, przy uwzględnieniu stopnia skomplikowania sprawy i przewidywanego nakładu pracy, a nadto stawek określonych przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1349).

Do ww. kwot należy doliczyć 22% VAT.