Obsługa firm

 

 Oferowana przez nas pomoc z zakresu Prawa Korporacyjnego, skierowana jest głównie dla przedsiębiorców.

 Świadczymy specjalistyczne usługi prawne z zakresu obsługi transakcji kapitałowych (m.in. fuzje, przejęcia), zajmujemy się bieżącą prawną obsługą spółek oraz organów spółek.

  W zakresie naszych działań znajdują się zarówno opracowywanie projektów umów, regulaminów, statutów, jak i reprezentowanie Państwa przed sądem w postępowaniach rejestrowych podmiotów, a także występowanie w Państwa imieniu w ewentualnych sytuacjach spornych z udziałowcami lub akcjonariuszami czy prowadzenie mediacji.

 Nasze doświadczenie z zakresu tworzenia spółek kapitałowych, przekształcania ich, podziale czy likwidacji, pozwala nam na kompleksową i rzetelną obsługę, dopsowaną do Państwa potrzeb.