Elektroniczny sąd

E-sąd jest tzw. elektronicznym postępowaniem upominawczym. Prowadzony jest przez Sąd Rejonowy w Lublinie i jest ogólnodostępny dla mieszkańców całej Polski.

Jest to instytucja, która w trybie uproszczonym - rozpatrując wnioski przez internet - zajmuje się wydawaniem wyroków w prostych sprawach, dotyczących np. nie spłaconej raty kredytu czy zaległości w rachunkach za prąd.

Warunkiem złożenia pozwu za pośrednictwem internetu jest zarejestrowanie się na stronie EPU (elektroniczne postępowaie upominawcze) i posiadać na niej aktywne konto. Przy rejestracji niezbędne jest podanie PESEL-u oraz serii i numeru dokumentu tożsamości.

Również w kwestii elektronicznego postępowania upominawczego służymy Państwu pomocą.

To sztandarowy pomysł resortu sprawiedliwości - elektroniczny sąd miał ułatwić walkę z przestępcami. Tymczasem okazało się, że oszuści nauczyli się, jak wykorzystywać e-sąd.

Sąd uruchomiono w 2010, miał być prostym narzędziem do ściągania długów - złożenie pozwu i wydanie nakazu zapłaty odbywa się elektronicznie. Jest tylko jeden problem - pisze "Rzeczpospolita" - oszuści nauczyli się, jak wykorzystywać narzędzie do swych celów.

Mechanizm jest prosty. Jak pisze gazeta, wierzyciele składają pozwy w sprawie roszczeń, które nie istnieją, albo te same długi zgłaszają kilka razy. Podają też nieprawdziwe dane dłużników, przez co zawiadomienia o prawomocnym wyroku nie trafiają do podsądnych na czas. Ludzie dowiadują się o decyzji sądu dopiero, gdy odwiedzi ich komornik. Źródło: Rzeczpospolita

Słuzymy Państwu pomocą we wszystkich kwestiach związanych z e-sądem.