Dochodzenie odszkodowań

 

Każda poszkodowana osoba ma prawo dochodzić należnego jej odszkodowania oraz zadośćuczynienia bez względu na to czy dotyczy ono spraw powypadkowych, majątkowych, rzeczowych czy osobowych.

Gwarantujemy Państwu profesjonalne usługi prawne, mające na celu w jak najkrótszym czasie uzyskanie najwyższego możliwego odszkodowania.

Za wszelkie podjęte przez nas w tej kwestii działania, opłaty pobieramy dopiero przy uzyskaniu dla Państwa odszkodowania, co jest dla nas dodatkową motywacją do skutecznego egzekwowania Państwa roszczeń.

Zgłoś nam szkodę!

Przeczytaj uważnie jak postępować zaraz po wypadku!
Informacje zamieszoczne poniżej znacznie ułatwią otrzymanie odszkodowania oraz pozwolą na uzyskanie pełnego zadośćuczynienia w razie wystąpienia szkody / wypadku.

Wypadek komunikacyjny

zadbaj o zabezpieczenie dowodów i informacji dotyczących wypadku i sprawcy. W szczególności nie wahaj się wzywać Policji na miejsce zdarzenia. Znacznie ułatwi to dochodzenie roszczeń i zabezpieczy przed zmianą wyjaśnień składanych na miejscu zdarzenia np. w oświadczeniu przez sprawcę. Zapisuj dane świadków i najlepiej poproś ich o pisemne oświadczenie. Wykonaj zdjęcia np. choćby telefonem komórkowym lub poproś Policję aby takie zdjęcia wykonała. W sytuacjach spornych zwracaj uwagę na wszelkie dostępne środki dowodowe np. monitoring firm czy też miejski.
zanotuj dane sprawcy, pojazdu oraz jego ubezpieczyciela,


Szkody osobowe

zbieraj dokumentację związaną ze zdarzeniem tzn. wszelkie zaświadczenia lekarskie, historie choroby, zdjęcia rtg, opinie, badania, wypisy ze szpitali - epikryzy ze szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, sanatoriów,
gromadź dowody poniesionych kosztów związanych z leczeniem, rachunki za leczenie, leki, rehabilitację, koszty dojazdu do lekarzy, sprzęt ortopedyczny, rachunki związane z wypadkiem,
w przypadku śmieci osoby najbliższej zbieraj rachunki za poniesione koszty pogrzebu, stypy etc.
zadbaj o kopiowanie wszystkich składanych w swojej sprawie dokumentów, jeżeli to możliwe nie oddawaj oryginałów,


Szkody rzeczowe

zadbaj o udokumentowanie zakresu uszkodzeń w pojeździe np. poprzez zrobienie zdjęć, oględzin w warsztacie, ewentualnie przez rzeczoznawcę,
zgłoś Policji uszkodzenie lub utratę ładunku lub przewożonych przedmiotów np. telefonu komórkowego niezwłocznie po wypadku,
zbieraj rachunki za transport uszkodzonego pojazdu, parking oraz jego naprawę etc.


Wypadek przy pracy

zbieraj dowody (świadków - koniecznie dane osobowe i najlepiej oświadczenie, zdjęcia stanowiska pracy, maszyn itp.) na okoliczność przebiegu wypadku, jego przyczyn, uchybień przepisom bhp, innych zaniedbań pracodawcy,
nie podpisuj protokołu wypadku jeżeli masz jakąkolwiek wątpliwość co od jego zgodności z rzeczywistymi przyczynami wypadku i jego przebiegiem,
nie podpisuj żadnych oświadczeń, które są niezgodne z rzeczywistością,
zbieraj dokumentację związaną ze zdarzeniem tzn. wszelkie zaświadczenia lekarskie, historie choroby, zdjęcia rtg, opinie, badania, wypisy ze szpitali - epikryzy ze szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, sanatoriów,
gromadź dowody poniesionych kosztów związanych z leczeniem, rachunki za leczenie, leki, rehabilitację, koszty dojazdu do lekarzy, sprzęt ortopedyczny, rachunki związane z wypadkiem,


Wypadek z powodu czyjegoś zaniedbania

zbieraj dowody (świadków - dane osobowe i kontaktowe, zdjęcia miejsca wypadku, chodnika, jezdni, schodów, ekspozycji, maszyn itp.) na okoliczność przebiegu wypadku, jego przyczyn, uchybień przepisom bhp, innych zaniedbań,
niezwłocznie zgłoś wypadek zarządcy, właścicielowi terenu/lokalu/sklepu oraz Policji i zażądaj pisemnego potwierdzenia zgłoszenia,
zachowaj bilety, rachunki ze sklepu, kina itp. potwierdzające obecność w danym miejscu,
zbieraj dokumentację związaną ze zdarzeniem tzn. wszelkie zaświadczenia lekarskie, historie choroby, zdjęcia rtg, opinie, badania, wypisy ze szpitali - epikryzy ze szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, sanatoriów,
gromadź dowody poniesionych kosztów związanych z leczeniem, rachunki za leczenie, leki, rehabilitację, koszty dojazdu do lekarzy, sprzęt ortopedyczny, rachunki związane z wypadkiem,


Wypadek za granicą

zadbaj o zabezpieczenie dowodów i informacji dotyczących wypadku i sprawcy. W szczególności nie wahaj się wzywać Policji na miejsce zdarzenia. Znacznie ułatwi to dochodzenie roszczeń i zabezpieczy przed zmianą wyjaśnień składanych na miejscu zdarzenia np. w oświadczeniu przez sprawcę. Zażądaj od Policji danych sprawcy, pojazdu oraz jego ubezpieczyciela, a przynajmniej zapisz markę i numer rejestracyjny pojazdu,
przed opuszczeniem kraju, w którym miał miejsce wypadek zażądaj sygn. akt sprawy, organu prowadzącego postępowanie, telefonu kontaktowego i możliwie wiele danych sprawcy jego pojazdu, ubezpieczyciela.
zbieraj dokumentację związaną ze zdarzeniem tzn. wszelkie zaświadczenia lekarskie, historie choroby, zdjęcia rtg, opinie, badania, wypisy ze szpitali - epikryzy ze szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, sanatoriów,
gromadź dowody poniesionych kosztów związanych z leczeniem, rachunki za leczenie, leki, rehabilitację, koszty dojazdu do lekarzy, sprzęt ortopedyczny, rachunki związane z wypadkiem,


Szkody majątkowe/kradzież

zadbaj o zabezpieczenie dowodów i informacji dotyczących wypadku. Zawiadom niezwłocznie Policję, właścicieli, zarządców. Gromadź dowody na okoliczność poniesionych szkód (wyceny nieruchomości, rachunki i faktury za zakup przedmiotów, wyposażenia domu/lokali itp.),
sprawdź jakie obowiązki wynikają z ogólnych warunków ubezpieczenia zawartej umowy w przypadku zaistnienia szkody,
w razie większej szkody zleć wykonanie opinii rzeczoznawcy majątkowemu,


Błąd medyczny

zbieraj dokumentację związaną ze zdarzeniem tzn. przede wszystkim historię choroby, zdjęcia rtg, TK, MRI, wszelkie zaświadczenia lekarskie, opinie, badania, wypisy ze szpitali - epikryzy ze szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, sanatoriów, przed zgłoszeniem roszczeń.
gromadź dowody poniesionych kosztów związanych z leczeniem, rachunki za leczenie, leki, rehabilitację, koszty dojazdu do lekarzy, sprzęt ortopedyczny, rachunki związane z wypadkiem,

Nie wiesz lub nie jesteś pewien czy i w jakiej wysokości należy Ci się odszkodowanie? Nie wahaj się możesz na tym tylko zyskać! Prowadzimy sprawy na własne ryzyko finansowe i otrzymujemy swoje wynagrodzenie po uzyskaniu odszkodowania. Nie ufaj przedstawicielom firm zobowiązanych do naprawienia szkody w sprawie właściwego oszacowania. Pamiętaj, ze pracownicy firm ubezpieczeniowych działają na korzyść firm ubezpieczeniowych. Ale jeżeli nawet do podpisania takiej ugody doszło, zgłoś się do nas. Być może nie wszystko stracone i znajdziemy sposób na wyjście z sytuacji i odzyskanie właściwej kwoty odszkodowania.